Hody

Společně se stárky se podílíme na našich již tradičních hodech. Konají se na počest Svatého Augustýna, jemuž je zasvědcen náš kostel.

Augustýnské hody