Současnost

Hasička uvnitř_fota

 

ROK 2017

Na přelomu roku se věnujeme uzlové open lize. Naše přípravka tuto soutěž ovládla a celkově vyhrála 1.místo.

6.5. jsme pořádali obvodní kolo MHJ pro mladší a starší žáky

18.6. se naše družstvo starších žáků probojovalo do Hlinska na MČR mezi MHJ a ČHJ. Zde obsadili krásné 2.místo.

V lize mládeže MHJ se starším žákům také dařilo a tak v celkovém hodnocení obsadili úžasné 1.místo.

V srpnu nás čekala další hasičská svatba jednoho našeho člena.

9.9. jsme pořádali soutěž o putovní pohár starosty obce a zároveň soutěž zařazenou do ligy mládeže.

Celkově se naše družstva zúčastnila 24 závodů z různých oblastí.

 

ROK 2016

30.3. nás navštívala školní družina, která si prohlídla hasiškou zbrojnici a hasičská auta.

23.4. jsme pořádali Obvodní kolo MHJ pro mladší a starší žáky.

27.4. jsme se již tradičně podíleli na uspořádání dne se záchranáři pro děti z MŠ.

V květnu, 25. jsme byly součástí dětského dne, které v Syrovicích pořádala kulturní komise.

V červnu nás čekala, po dlouhé době, radostná událost a to svatba jednoho našeho člena. Vyvětrali jsme uniformy a udělali jsme novomanželům špalír, kterým vyšli z kostela.

V žáří jsme uspořádali soutěž o putovní pohár starosty obce Syrovice a zároveň soutěž zařazenou do ligy mládeže MHJ.

26.-28.8. se v naší obci konaly Augustýnské hody, které jsem společně se stárky připravovali.

Velice významná událost pro náš sbor byla v sobotu 13.11., kdy se konalo slavnostní předání nového vozu Tatra CAS S2R, která byla posvěcena místním farářem na jméno Matylda. Podrobné financování automobilu zde.

V požárním sportu jsem byli velice úspěšní. Podařilo se nám vyhrát 37 pohárů, z toho: 

1.místo 21 pohárů

2.místo 7 pohárů

3.místo 9 pohárů

Mladší žáci se umístili v celkovém hodnocení 15.ročníku ligy mládeže MHJ na krásném 1.místě a stejně tak obsadili krásné 1.místo na MČR v Přerově. Starší žáci se umístili v celkovém hodnocení 15.ročníku ligy mládeže MHJ také na 1.místě a na MČR skončili na místě 2. Nově nám v tomo roce vznikla přípravka, složená z dívek předškolního věku, která jezdila na soutěže Uzlové open ligy a byly velice úspěšné.

 

 

ROK 2015

V sobotu 14.3. se konal V.řádný sjezd Moravské hasičské jednoty v Žabčicích. Sjelo se 70 kandidátů a řada dalších zástupců z hasičských sborů. Mezi čestnými hosty byl hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Michal Hašek, ředitel Hasičského záchranného sobru Jihomoravského kraje plk. Ing. Jiří Pelikán, ředitel Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje plk. Ing. Zdeněk Nytra, starosta obce Žabčice, Mgr. Vladimír Šmerda a prezident spolku Svatý Florán-Dobrovolní hasiči Jiří Bezděk. V závěru sjezdu udělil prezident MHJ za účasti hejtmana Jihomoravského kraje několika členům hasičských sborů řády a jiná vyznamenání či ocenění. Za náš sbor byli oceněni manželé Iveta a Martin Janíčkovi medailí za příkladnou práci a za aktivní činnost v oblasti výchovy mládeže. Medaili Reprezentant Moravské hasičské jednoty, jako projev uznání za sportovní výkony a reprezentaci, převzali i žáci našeho sboru: Jan Procházka ml., Ondřej Kozel, Kristýna Spěváková, Eva Do Hong Nhat, Vojtěch Kozel, Jakub Bauer, Klára Stará, Pavel Tetur, Kateřina Teturová, Lenka Doležalová, Pavel Bara, Jiří Procházka, Jiří Janíček, Vojtěch Bauer a Marie Kozlová. Fotografie z této akce zde.  

25.dubna jsme pořádali soutěž obvodního kola pro Brno-jih, pro mladší a starší žáky.

29.dubna jsme se podíleli na uspořádání DNE SE ZÁCHRANÁŘI PRO DĚTI Z MŠ.

Ve čtvrtek 21.května jsme měli možnost být součástí mezinárodní výstavy PYROS 2015. Naše družstvo starších žáků zde převedlo požární útok.

Poslední den v květnu, v rámci dne dětí v naší obci, jsme připravili různé hasičské soutěže.

V srpnu jsem pořádali tradiční Augustýnského hody.

V požárním sportu jsme měly družstva mladších a starších žáků. V celkovém hodnocení 14.ročníku ligy mládeže MHJ skončily obě družstva na krásném 1.místě.

 

 

 

 

 

ROK 2014

V tomto roce jsme oslavili 130 let od založení našeho sboru (fotografie z této akce v sekci "uskutečněné akce"). Na těchto oslavách obdrželi naši členové nejedno ocenění. Za zmínku stojí především ty, které obdrželi naši 3 nejstarší členově. Pan Ondřej Černý,který je v našem sboru již 74 let, obdržel medaili za zásluhy. Pan Jan Janíček, který je ve sboru 62 let, dostal medaili za 60 let v činnosti a v neposlední řadě Pan Miroslav Bartl st., který je ve sboru 49 let, obdržel medaili za 50 let činnosti. 

I v tomto roce jsme se věnovali požárnímu sportu, zastoupeného mladšími a staršími žáky. Obě družstva si velice dobře vedla. Mladší žáci skončili za celkové hodnocení ve 13.ročníku ligy mládeže na krásném 2. místě a na MČR mezi MHJ a ČHJ taktéž na 2.místě. Starší žáci na MČR mezi MHJ a ČHJ dosáhli 3.místa. Umístění ze všech soutěží naleznete v sekci "Soutěžní družstva".

Stejně, jako každý rok, jsem v roce 2014 pořádali jarní soutěž zařazenou do Okresního kola Brno-Jih a podzimní soutěž 13.ročník okresní ligy mládeže. Na konci srpna jsme pořádali společně s obecním úřadem a stárky Tradiční Augustýnské hody a v prosinci jsme se zúčastnili rozsvěcování vánočního stromečku.

 

ROK 2013

Tento rok zahájily veliké povodně, které zasáhly část naší republiky. Náš sbor, jako sbor dobrovolných hasičů, se na těchto povodních podílel formou peněžité pomoci.

Naši mladší žáci nás výborně reprezentovali na MČR v Hlinsku, kde obsadili 1.místo.

Jako již tradičně jsem pořádali jarní soutěž zařazenou do Okresního kola Brno-Jih a podzimní soutěž 12.ročník okresní ligy mládeže. Na konci srpna jsme pořádali společně s obecním úřadem a stárky Tradiční Augustýnské hody a v prosinci jsme se zúčastnili rozsvěcování vánočního stromečku.

 

ROK 2012

V tomto roce jsme oslavili 20.výročí od založení Moravské hasičské jendoty. K této příležitosti se konal akt 28.září v prostorách zámku v Rosicích na Brněnsku. Zúčastnili se ho zástupci jednotlivých hasičských sborů sdružených v Moravské hasičské jednotě. Slavnostní akt zahájil prezident Moravské hasičské jednoty Zdeněk Milan, který zhodnotil 20ti leté působení Moravské hasičské jednoty na úseku požární ochrany, v oblasti výchovy mládeže a spolupráce se složkami IZS ČR při zajištění funkčnosti dobrovolné požární ochrany v České republice.