Akce

Naší největší akcí za poslední dobu byla přestavba celé hasičské zbrojnice, která začala 19.9.2005.

Jarní soustředění a letní tábory

Každoročně u nás probíhá soutěž Obvodního kola -v dubnu- a soutěž O putovní pohár starosty obce Syrovice -v září-, která je zároveň soutěží ligy. Námi pořádané soutěže

Ze společenských akcí pořádáme každým rokem Augustýnské hody.

Výroční schůze a další akce

Velice důležitým mezníkem je pro nás pořízení nového požárního vozdila Tatra CAS 20 S2R, které jsme světili dne 13.11.2016.