Tatra Matylda

 
 
Výsledek obrázku pro znak jihomoravského kraje hasiči
 

Nový automobil TATRA 815 CAS 20 S2R jsme získali pomocí dotací.

Nový automobil - článek o dotování.pdf

Celý projet začal vypsáním dotačního titulu Ministerstvem Vnitra. Do tohoto projektu jsme se přihlásili a pomocí GŘ JMK jsme podali 20. dubna 2015 žádost o přidělení dotace. Této žádosti předcházeno schválení dofinancování vozu obecním zastupitelstvem. O několik měsíců později jsme byli vyrozuměni, že jsme byli doporučeni k poskytnutí dotace. V prosinci téhož roku jsme byli společně s panem starostou a ostatními úspěšnými obcemi pozváni na schůzi, která se konala na MV ČR. Zde jsme dostali informace jak máme postupovat v rámci celého procesu. Nastal dlouhý proces, kdy jsme sestavovali technické specifikace a vymýšleli, co náš nový vůz mít bude a nebude. A i přes přísná kritéria GŘ jsme 14. Března 2016 dostali souhlasné stanovisko. Koncem května proběhlo výběrové řízení na dodavatele nové CAS, kterého jsme se zúčastnili my, zástupci obce a GR JMK. Vybrána a zároveň jediná přihlášená, byla firma THT Polička. V průběhu od července do října jsme absolvovali několik návštěv v Poličce a schvalovali jsme výslednou tvář nové TATRY. 2 listopadu nám Auto přivezli. V neděli 13. listopadu jsme nový vůz převzali z rukou starosty obce pana Pavla Bauera a byl posvěcen panem farářem na jméno Matylda.

 

Jedná se o zbrusu novou CAS na podvozku TATRA Terno R55 s motorem o objemu 12,6 litrů, výkonu 325 KW a emisní normou Euro V. Objem nádrže cisterny je 4 600 litrů a nádrž na pěnidlo má 300 litrů. Přední část vozu je vybavena asanační lištou. Kabina je uzpůsobena pro 6 hasičů, je vybavena vysílačkami, ochrannými pomůckami a dýchacími přístroji pro jednotlivé hasiče. Naše stávající dýchací přístroje doplňují dva nové a tři náhradní lahve. Účelová nadstavba je vybavena požárním vybavením, hadicemi, proudnicemi, agregáty a ochrannými obleky. V zadní části se nachází čerpadlo a jeho obslužná část. Z pravé strany pak vysokotlaká, 60m dlouhá, hadice určena pro prvotní zásah. Vrch nadstavby je vybaven dvěma bednami na savice a ženijní nářadí, žebříkem a lefetovou proudnicí. Výbava byla doplněna o podtlakovou sirénu, nádoby na sorbent a o 5 metrů vysoký osvětlovací stožár napájený z vozu.

 

Nová Tatra byla zkoupena za celkovou částku 5 460 000 Kč. Financována byla z Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů  částkou 2,5 milionu korun, Jihomoravský kraj přispěl jedním milionem a zbylou částku 1 960 000 korun doplatila obec Syrovice.