Historie

    Dobrovolný hasičský sbor v Syrovicích byl založen v červnu roku 1884 v duchu hesla „ Bohu ke cti – bližnímu ku pomoci“. V té době měla naše obec 130 domů a téměř 800 obyvatel, kteří se živili převážně rolnictvím. Zakladatelem byl rolník Ondřej Cetl, dlouholetý starosta obce, který byl i jeho prvním předsedou. Při založení sboru se do něho přihlásilo dalších 19 činných členů. Sbor byl podporován obecním výborem a občany. Hned v roce jeho založení byla zakoupena stříkačka a 100 m hadic, spojovací žebřík a 2 hákové žebříky.

    Další rozvoj sboru zastavila v roce 1914 první světová válka, neboť většina činných členů byla na jejím počátku mobilizována. Sbor téměř zastavuje svoji činnost.

    V roce 1928 si hasiči za pomoci občanů svépomocí postavili budovu hasičské zbrojnice, která byla v roce 1929 slavnostně otevřena. Po několika opravách slouží až do dnešních dnů.

    V průběhu let podléhala činnost sboru i politickým změnám, sbor se několikrát reorganizoval, stále však odváděl záslužnou a obětavou práci.  Mnohokrát zasahoval při likvidaci požárů, při odstraňování následků povodní a všude tam, kde bylo třeba chránit životy, zdraví a majetek.

    Dalším významným mezníkem byl 5.červenec 1934 kdy byla, u příležitosti 50let založení sboru, dána do užívání motorová stříkačka “ČKD Praga“ a osobní automobil  „Praga grand“, který byl přestavěn pro hasičské účely.

Prvním strojníkem se stal p. František Konečný. S touto novou technikou se sbor v témže roce účastnil velké živelné povodně v Mělčanech, kde se podílel na její likvidaci.

    V roce 1945 ve dnech 18. až 24.dubna v ohni válečné fronty vyhořelo 15 rodinných domů, 14 stodol a rolnický lihovar. Během válečných operací se pokoušeli hasit členové sboru i občané.

    V letech 1946 až 1984 sbor svoji činnost obnovil. Každý rok pořádali členové různé společenské akce jako Věneček, plesy, hodové a pouťové zábavy. Účastnili se a pořádali soutěže spojené s výročími.

    V 70.letech měl náš sbor požární vozidlo Tatra 805 "Kačena". 

    V roce 1984 sbor oslavil 100 let od založení. K tomuto výročí získal náš sbor cisternu Trambus RTO CAS 16 a dále byla provedena generální oprava zbrojnice. 7.září byli na slavnostní schůzi odměněni zasloužilí členové sboru. V té době měl hasičský sbor 48 členů, dvě družstva mužů a jedno družstvo starších žáků.

    V roce 1985 a 1987 se starší žáci, pod vedením Jana Janíčka, účastnili Krajského kola hry Plamen.

    24.září 1991 se naše jednotka podílela na rozsáhlém požáru v Bratčicích v pískovně, kde hořelo velké množství pneumatik.

    V roce 1992 přešel náš sbor do právě se rodivší Moravské hasičské jednoty. Byli jsme jedni z prvních zakladatelů. V přípravném výboru byli z našeho sboru Jaroslav Pekárek, Olin Šoustal a Václav Hlavoň.

Začínalo se s novou organizací se 14 sbory, ale MHJ se rychle rozrůstala.

    V roce 1994 vydává obecní zastupitelstvo Požární řád obce Syrovice. Na tomto požárním řádu se podíleli i naši členové Jaroslav Pekárek, Miroslav Bartl st. a Jan Janíček.

    V červenci 1995 zakoupil OÚ pro náš sbor dopravní vůz Avia A30.

    Rok 1997 byl osudný jak pro náš sbor, tak i pro celou Moravu a Čechy, když je zasáhla obrovská povodeň. Na likvidaci následků živlu se náš sbor podílel v Židlochovicích celých 10 dní. Za tuto obětavou činnost dostal náš sbor ocenění od Vrchního požárního rady.


Zásahová jednotka měla také spoustu práce 11.září 1997 ohlásila siréna jeden z nejzávažnějších požárů, kterého se naše jednotka  zúčastnila. V 17:25 vypukl požár rodinného domu v Želešicích. Dům patřil firmě, která vyráběla zábavné ohňostroje a došlo k jejich výbuchu.Při tragédii zemřeli dva ohňostrůjci.Naše jednotka zde zasahovala s dýchacími přístroji a dopravovala vodu.